Home | Help | Site Map | Discl.  
 
 
SITE EduCen / EduCenTraffic :   WebDesign EduCen / EduCenTraffic         Werken aan Rendement

Startpagina
Doelgroepen
Hulpverlening
   Brandweer
   Ambulance
  
Partners


Verkeersopleidingen van   voor Hulpverleningsdiensten

Voor hulpverlenings- en ordediensten verzorgt EduCenTraffic aangepaste rijtrainingen en -opleidingen die hen in staat stellen, om hun werk correct uit te kunnen voeren onder elke prio of A-status.

Voor de brandweer, ambulance en politie, welke onder bijzondere omstandigheden moeten uitrukken, voor wanneer elke seconde telt, zijn trainingen voorhanden, die hun werk veiliger, vlotter en vooral ook meer werkbaar maken.

Het gouden uur krijgt hierdoor meer waarde.


EduCenTraffic probeert u een zo goed mogelijk educatieve en informatieve kennis te verschaffen.
De onderstaande links geven u interessante informatie op verkeersgebied en regelgeving.

Min.van V&W | RDW | SWOV | CROW | NIWO


Brandweer
Voor de Brandweer zijn er aangepaste trainingen, gericht op het werk wat de brandweerchauffeur moet verrichten tijdens een uitruk. De Brandweermodule is onderdeel van deze beroepsgerichte training. Verder zijn er vervolgopleidingen om de specialisatie te blijven onderhouden.
Ambulancediensten
Voor ambulancediensten, dokterswachten, orgaantransporten e.d., zijn specile trainingen voorhanden, die dit gespecialiseerde transport verbeteren. De chauffers worden daar bijgeslepen, waar dit nodig is. Onderdelen waar aandacht aan wordt besteedt, zijn o.a. zithouding, voertuig-controle, taal van de weg, inschattingen v.w.b. snelheid, inhalen, bochtentechniek e.d.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
  Copyright EduCen / EduCenTraffic Januari 2009 -   Basic Template Supplied by: WebDesignHelper.co.uk